Cirque Corner  

Bar

Cirque du Soleil [ You are here: Grand Chapiteau | Lyrics | Mystère ]
 

Grand
Chapiteau


Song Lyrics


Nouvelle
Saltimbanco
Mystère
Alegría
Quidam
«O»
La Nouba
Dralion
Varekai
Zumanity

Corteo
Delirium
Koozå
ZAIA
ZED
OVO
TOTEM
Zarkana
Amaluna
Kurios
Toruk
Luzia
Paramour
Volta

Other

Journey of Man
Le Film
Solstrom
Les Chemins

 

MusicOverture

    Lyrics /// René Dupéré
    Source /// Audition Kit

  Ivanou ishti aroma zini
Voushtina Hizani
Ivila vishtouzi
Ivanou ishti aroma zini
Voushtina Hizani
Ivi Karima
Ivanou ishtazi
Ivi Karima

-{ Return to Lyrics Page }-Misha

    Lyrics /// René Dupéré
    Source /// Audition Kit

  Viscali cho como lish-ta.
Era sah-kee evolisé
evolísh codi zoli shi zia.
Oshi kee-lye evolisé ihari colrie
sei evolie cori shari zay.
Ee-zye copoi yay ali kiesc
koish shoco vi zalie sho.
Vori cali zay
Ay cali shi cali zay
Voli cali zay
Soo mi cali coli sharis
Eloi coyé ali shisa sa
Hye-kye sha zoe kie sa
Vai Ibrahim-lo Vai
Ibrahim-me va-ou-rè-soum
Vai Ibrahim-lo Vai
Ibrahim-me va-ou-rè-soum
Ou-ma-ma-nè-fa
Ouma-oumanèfa mè-fa
Voi-kara vil-oi
I-ri-va ka-mi-a-ni-ya
Voi-kara vil-oi
I-ri-va ka-mi-a-ni-ya

Ou-ma-ma-nè-fa
Ou-ma
Ou-ma-nè-fa
Nè-fa

-{ Return to Lyrics Page }-Égypte

    Lyrics /// René Dupéré
    Source /// Audition Kit

 
Tra haí-laí-haí-laí
tra haí-laí-haí-laí

Tra haí-laí-haí-laí
tra haí-laí-haí tra haí-laí

Tra haí-laí
Tra haí-laí-haí tra haí-laí
Tra haí-laí-haí-laí-haí traí-haí-laí

Kíe-rasht da
Trí-kíe na vísha
av laí-haí
oyí vash-teo
Stue kíe-sí
Stue-kí sa

Tra haí-laí-haí-laí
tra haí-laí-haí-laí

Al víe ylo-kíe y víe la luch
y víe y vstue kíe-sí
ya vísha le vylísh
Al-vol al-vulo síe ar-myí

Tra haí-laí-haí-laí
tra haí-laí-haí-laí

Tra haí-laí-haí-laí
tra haí-laí-haí-laí

Tra haí-laí-haí-laí
tra haí-laí-haí
tra haí-laí

Tra haí-laí

Tra haí-laí-haí tra haí-laí
Tra haí-laí-haí-laí haí traí-haí laí
Tra haí-laí-haí-laí haí traí-haí traí

Tra haí-laí-haí-laí
tra haí-laí-haí-laí

Tra haí-laí-haí-laí
tra haí-laí-haí
tra haí-laí

Tra haí-laí-haí-laí haí traí-haí laí
Tra haí-laí-haí-laí-haí traí-haí-laí

-{ Return to Lyrics Page }-Rondo

    Lyrics /// René Dupéré
    Source /// Audition Kit

  Shtakilsa
Roumala-kè-I, Vesh-tè-i
Ivai-lijou
IvaI-lishti-kimalisou
A-vou, Avou lozeille
Ermè-i, Avi-lishtèi
I-va-li-ji, Ishtou!

Stik in fy hy pli hirta vadi, na tri
Ya ko ganéna va ri, pédi, mé vi
Va! Kou-rou mishtouzou
Erzo shta-ha-min
Kari ibou bilou ijou
Erzo Dè-hè-min
E-vai kiri-mishtouzou
Ivola shti-ka-ri-ma
I-hi-za

-{ Return to Lyrics Page }-Ulysse

    Lyrics /// René Dupéré
    Source /// Song Book

  Tra-men-vo, tristé mor!

Tristé mor, trisé mor, tristé mor,
Yesté veshta zani.

Tristé mor vé tristé vé mor
Tramenvo
Tristé mor, tristé mor
Tristé mor, tramenvo, vé tristé mor
Tristé mor vé tristé vé mor
Tramenvo
Tristé mor, tristé mor
Tristé mor, tramenvo, vé tristé mor

-{ Return to Lyrics Page }-Kalimando

    Lyrics /// René Dupéré
    Source /// Audition Kit

  kalimando
kalimando djéroubi
kalimando
kalimando djéroubi
tsolé dounié
bizanté rounyi
bizanié débotsouri
tsolé dounié
bizanté rounyi
kalimando djéroubi
kalimando
kalimando djéroubi
kalimando
kalimando djéroubi
tsolé dounié
bizanté rounyi
bizanié débotsouri
tsolé dounié
bizanté rounyi
kalimando djéroubi

-{ Return to Lyrics Page }-Kunya Sobe

    Lyrics /// René Dupéré
    Source /// Song Book

  Kunya Sobé Maniévo sadeil
Kunya Sobé Maniévo
Kunya Sobé Maniévo sadeil
Kunya Sobé Maniévo
Yékésoula modié vo
Yékésoula sébo dié
Kunya Sobé Maniévo sadeil
Kunya Sobé Maniévo
Kunya Sobé Maniévo sadeil
Kunya Sobé Maniévo
Yékésoula modié vo
Yékésoula sébo dié
Yéké soula modié vo
Yéké soula sévié
Yéké soula modié vo
Yéké soula sébodié no
Yéké soula modié vo
Yéké soula sévié
Yéké soula modié vo
Yéké soula sévié
Yéké soula modié vo
Yéké soula sébodié no
Yéké soula modié vo
Yéké soula sévié

-{ Return to Lyrics Page }-High Bar

    Lyrics /// René Dupéré
    Source /// Audition Kit

  {Intro}

Rabi-you-la-potrina
A-ni-ma-blè-minia
Va-stri-tchour-gra,
shma-ki-do
Sho-spik-i-thia
Shésetkoya
(Repeat 1x)

{1st part}

Sté-i-ves-tri-krette,
churgra-kouyo-dok
Ma-sti-shma-kido,
alè-koui-shlè-ba

Vas-tri, prè-via!
Vas-tri, krot-via!

Sté-i-ves-tri-krette,
churgra-kouyo-dok
Ma-sti-shma-kido,
alè-koui-shlè-ba

Trit-sit ka-ro-li,
na-loutte-brache no-dar
Ba-shou-a-ko-ya,
mouche-lè-ya dro-ga

Sté-i-ves-tri-krette,
churgra-kouyo-dok
Ma-sti-shma-kido,
alè-koui-shlè-ba
Sté-i-ves-tri-krette,
churgra-kouyo-dok
Trit-sit ka-ro-li,
na-loutte-brache no-dar

Vas-tri, prè-via!
Vas-tri, krot-via!

{Rest}

Ly kani shova luvia
Brola ahi
Shtospikithia
Thia manou Krouhoudècha
Romanicha Postéléou
Kashtari ofléina
Gouya proga, prénadil
Shésetkoy ket na
Ly kani shova luvia
Brola ahi
Shtospikithia

{Dismounts}

Ma-zi-yash ravlor-kès-kot
Ber chats-mout brozina

Vas-tri tchour-gra, shma-ki-do
Du-blis koya dro-ga

-{ Return to Lyrics Page }-Caravena

    Lyrics /// René Dupéré
    Source /// Fan Transliteration

  Has stala viey no
Ou malakey niey li
Stouli vey
Nous videz niva ouli

Hey Caravena
Ou staleymins no vie
Akouvey des distey niva louvey

Drla la la la doun deil
Drla la la li la doun deil
Drla la la li la doun drali
Drla lou dey hey lidra

Drla la la la doun deil
Drla la la li la doun deil
Drla la la li la doun drali
Drla lou dey hey la haha hi
Caravena
He Caravena
Ou staleymins no vie
Akouvey da distey niva louvey

Drla la la la doun deil
Drla la la li la doun deil
Drla la la li la doun drali
Drla lou dey hey lida

Drla la la la doun deil
Drla la la li la doun deil
Drla la la li la doun drali
Drla lou dey hey hi ha
Caravena
Caravena
Falneyna
Falneyna

-{ Return to Lyrics Page }-Alice (Final)

    Lyrics /// René Dupéré
    Source /// Fan Transliteration

  Ha na na
Ha de tsk
Hé tsy ky Nyo Oh

(Repeat 26 times)

-{ Return to Lyrics Page }-Finale

    Lyrics /// René Dupéré
    Source /// Audition Kit

  Ivanou ishti aroma zini
Voushtina Hizani
Ivila vishtouzi

Ivanou ishti aroma zini
Voushtina Hizani
Ivi Karima
(Incantation)
Ah-na-na
Ah-tè-tè
Et-soubè-kiè-na-ah

-{ Return to Lyrics Page }-     
Cirque Corner